Menu Zamknij

Projekt: “ONTARIO – Innowacyjna technologia wytwarzania światłowodów specjalnych”

Zapytania ofertowe dotyczące projektu

1. Aparatura

2. Materiały

Zapytanie ofertowe nr 2023/02/22/1 – zakup materiałów do realizacji badań przemysłowych związanych z opracowywaniem innowacyjnych procesów wytwarzania długich odcinków światłowodów specjalnych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 22.02.2023 r.

Zmiana nr 1
Zapytanie ofertowe nr 2023/02/22/1 – zmiana nr 1 z dn. 27.03.2023 r.
Wykaz zmian z dn. 27.03.2023
Data publikacji 27.03.2023

Zmiana nr 2
Zapytanie ofertowe nr 2023/02/22/1 – zmiana nr 2 z dn. 30.03.2023 r.
Wykaz zmian z dn. 30.03.2023
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego
Data publikacji 30.03.2023

3.Wynajmy

Zapytanie ofertowe nr 2022/01/31/1 wynajem długoterminowy stanowiska obliczeniowo projektowego oraz sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych do analizy badawczej światłowodów

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 31.01.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 11.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/17/1 – wynajem  długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatury badawczo-naukowej do wytwarzania i charakteryzacji specjalnych elementów światłowodowych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4- Potwierdzenie braku wykluczenia
Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.
Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.
Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik – unieważnienie
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania
Data publikacji: 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/17/2 – wynajem specjalistycznej aparatura naukowo-badawczej do pomiaru parametrów włókien specjalnych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4- Potwierdzenie braku wykluczenia
Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :
Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.
Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/18/1 – wynajem specjalistycznej aparatura naukowo-badawczej -stanowiska obliczeniowo-projektowego oraz sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych do analizy badawczej światłowodów

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :
Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.
Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/18/2 – wynajem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i mechanicznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :
Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.
Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/18/3 – wynajem specjalistycznej aparatura naukowo-badawczej do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :
Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.
Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik- unieważnienie
Zamawiający informuję o unieważnieniu postępowania
Data publikacji: 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/10/05/1 – długoterminowy wynajem stanowiska obliczeniowo-projektowego oraz sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych do analizy badawczej światłowodów

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 05.10.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 15.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/10/06/1 – długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatury badawczo-naukowej do wytwarzania i charakteryzacji specjalnych elementów światłowodowych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Załącznik numer 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-aktualny”

Wykaz zmian

Zmieniono załącznik „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”. Obecnie obowiązującym załącznikiem do zapytanie ofertowego jest załącznik „[Załącznik 4] Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – aktualny”
Data publikacji ogłoszenia: 10.10.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 21.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/10/06/2 – długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i mechanicznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Załącznik numer 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-aktualny”

Wykaz zmian

Zmieniono załącznik „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”. Obecnie obowiązującym załącznikiem do zapytanie ofertowego jest załącznik „[Załącznik 4] Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – aktualny”
Data publikacji ogłoszenia: 10.10.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 21.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/10/06/3 – długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatury naukowo – badawczej do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Załącznik numer 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-aktualny”

Wykaz zmian

Zmieniono załącznik „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”. Obecnie obowiązującym załącznikiem do zapytanie ofertowego jest załącznik „[Załącznik 4] Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – aktualny”
Data publikacji ogłoszenia: 10.10.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 21.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/10/06/4 – długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatura naukowo-badawczej do pomiaru parametrów włókien specjalnych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Załącznik numer 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-aktualny”

Wykaz zmian

Zmieniono załącznik „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”. Obecnie obowiązującym załącznikiem do zapytanie ofertowego jest załącznik „[Załącznik 4] Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – aktualny”
Data publikacji ogłoszenia: 10.10.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 21.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/12/29/1 – długoterminowy wynajem stanowiska obliczeniowo-projektowego oraz sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych do analizy badawczej światłowodów

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 2022/12/29/1
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 29.12.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 07.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/19/1 – długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i mechanicznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 19.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/19/2 – długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatura naukowo-badawczej do pomiaru parametrów włókien specjalnych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 19.01.2023 r.

4. Zatrudnienia

Zapytanie ofertowe nr 2021/12/01/1 – Młodszy Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia:01.12.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 10.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2021/12/01/2 – Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 10.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2021/12/01//3 – Starszy Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 10.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/24/1 – Młodszy Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2022 r.

AKTUALIZAJCA:

Zapytanie ofertowe– aktualne
Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 26.05.2022 r.

PRZEDŁUŻENIE: informujemy, że czas na złożenie ofert został przedłużony do dnia 10.06.2022 r do godziny 15:00.
Data publikacji przedłużenia: 02.06.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 10.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/24/2 – Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2022 r.

AKTUALIZAJCA:

Zapytanie ofertowe– aktualne
Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 26.05.2022 r.

PRZEDŁUŻENIE: informujemy, że czas na złożenie ofert został przedłużony do dnia 10.06.2022 r do godziny 15:00.
Data publikacji przedłużenia: 02.06.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 10.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/24/3 – Starszy Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2022 r.

AKTUALIZAJCA:

Zapytanie ofertowe– aktualne
Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 26.05.2022 r.

PRZEDŁUŻENIE: informujemy, że czas na złożenie ofert został przedłużony do dnia 10.06.2022 r do godziny 15:00.
Data publikacji przedłużenia: 02.06.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 10.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/10/06/5 – Młodszy Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2022 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 17.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/10/06/6 –  Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2022 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 17.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/10/06/7 – Starszy Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji ogłoszenia: 06.10.2022 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 17.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/12/12/1 – Młodszy Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Data publikacji ogłoszenia: 12.12.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 21.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/12/12/2 –  Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Data publikacji ogłoszenia: 12.12.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 21.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/12/12/3  – Starszy Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik numer 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia
Data publikacji ogłoszenia: 12.12.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 21.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/05/24/1 – Młodszy Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 27.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/05/24/2 –  Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 27.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/05/24/3  – Starszy Specjalista w projekcie B+R

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 27.06.2023 r.