Menu Zamknij

Projekt: “ONTARIO – Innowacyjna technologia wytwarzania światłowodów specjalnych”

Zapytania ofertowe dotyczące projektu

  1. Aparatur
  2. Materiały
  3. Wynajmy

Zapytanie ofertowe nr 2022/01/31/1- wynajem długoterminowy stanowiska obliczeniowo projektowego oraz sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych do analizy badawczej światłowodów

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 31.01.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 11.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/17/1 – wynajem  długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatury badawczo-naukowej do wytwarzania i charakteryzacji specjalnych elementów światłowodowych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4- Potwierdzenie braku wykluczenia

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.

Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik – unieważnienie
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania
Data publikacji: 27.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/17/2 – wynajem specjalistycznej aparatura naukowo-badawczej do pomiaru parametrów włókien specjalnych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4- Potwierdzenie braku wykluczenia

Data publikacji ogłoszenia: 17.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.

Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 27.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/18/1 – wynajem specjalistycznej aparatura naukowo-badawczej -stanowiska obliczeniowo-projektowego oraz sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych do analizy badawczej światłowodów

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.

Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 27.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/18/2 – wynajem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i mechanicznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.

Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

Wynik
Data publikacji: 27.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/08/18/3 – wynajem specjalistycznej aparatura naukowo-badawczej do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie braku wykluczenia

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2022 r.

AKTUALIZACJA :

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 13.09.2022r.

Zapytanie ofertowe- ZMIANA I
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.- aktualny
Wykaz zmian

Informujemy, ze czas na składanie ofert został przedłużony do godziny 15:00 dnia 23.09.2022r.

Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 14.09.2022 r.

4. Zatrudnienia

Zapytanie ofertowe nr 2021/12/01/1 – Młodszy Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia:01.12.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 10.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2021/12/01/2 – Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 10.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2021/12/01//3 – Starszy Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 10.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/24/1 – Młodszy Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2022 r.

AKTUALIZAJCA:

Zapytanie ofertowe– aktualne

Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 26.05.2022 r.

PRZEDŁUŻENIE: informujemy, że czas na złożenie ofert został przedłużony do dnia 10.06.2022 r do godziny 15:00.

Data publikacji przedłużenia: 02.06.2022 r.

Wynik

Data publikacji: 10.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/24/2 – Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2022 r.

AKTUALIZAJCA:

Zapytanie ofertowe– aktualne

Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 26.05.2022 r.

PRZEDŁUŻENIE: informujemy, że czas na złożenie ofert został przedłużony do dnia 10.06.2022 r do godziny 15:00.

Data publikacji przedłużenia: 02.06.2022 r.

Wynik

Data publikacji: 10.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/24/3 – Starszy Specjalista ds. badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna

Data publikacji ogłoszenia: 24.05.2022 r.

AKTUALIZAJCA:

Zapytanie ofertowe– aktualne

Data publikacji aktualizacji ogłoszenia: 26.05.2022 r.

PRZEDŁUŻENIE: informujemy, że czas na złożenie ofert został przedłużony do dnia 10.06.2022 r do godziny 15:00.

Data publikacji przedłużenia: 02.06.2022 r.

Wynik

Data publikacji: 10.06.2022 r.