Menu Zamknij

Projekt: “ONTARIO – Innowacyjna technologia wytwarzania światłowodów specjalnych”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

Projekt: ONTARIO – Innowacyjna technologia wytwarzania światłowodów specjalnych

Beneficjenci: IPT Fiber Sp. z o. o., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kwota całkowita: 26 184 225.00 PLN

Kwota dofinansowana: 23 347 602.50 PLN

Cel projektu: Projekt dotyczy opracowania innowacyjnej technologii przemysłowej produkcji różnych rodzajów światłowodów specjalnych w jednorodnych długich odcinkach (do 50 km). Opracowanie tej technologii i jej wdrożenie w działalności produkcyjnej pozwoli na radykalną redukcję kosztów, poprawę jakości wyrobów i opracowanie nowych produktów – a w konsekwencji wejście na rynek światowy i wzrost dochodowości firmy.

Proponowana innowacja ma charakter przełomowy, umożliwiając po raz pierwszy szeroką dostępność światłowodów specjalnych. Dzięki wprowadzeniu na rynek oferty produktowej dostępnej dla szerokiego grona odbiorców (operatorów telekomunikacyjnych, producentów systemów pomiarowych, producentów kabli, instytucji publicznych), a tym samym stymulowanie rozwoju innowacyjnych technologii, realizacja projektu będzie miała korzystny wpływ na rozwój gospodarczy Polski i świata.

Szacowania dotyczące projektu

Wynajem długoterminowy stanowiska obliczeniowo projektowego oraz sterowania pomiarami i akwizycji danych eksperymentalnych do analizy badawczej światłowodów.
Załączniki: Szacowanie
Data publikacji ogłoszenia: 17.01.2022 r.

UWAGA! Termin na nadsyłanie odpowiedzi z szacowaniem  zostaje przedłużony do końca dnia 26.01.2022r.

UWAGA! Termin na nadsyłanie odpowiedzi z szacowaniem  zostaje przedłużony do końca dnia 28.01.2022r.

Zapytania ofertowe dotyczące projektu

mapadotacji.gov.pl