• Światłowody
    nowej generacji dla przemysłu

  • Rozwiązania technologiczne
    wspierające rozwój sieci 5G

  • Zaawansowane światłowody specjalne
    na wyciągnięcie ręki

News

Research and Markets publikuje nowy raport. IPT Fiber w gronie kluczowych firm

Kamień węgielny wmurowany. STRABAG rozpoczyna budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu firmy IPT Fiber

Spotkanie z ministrem Waldemarem Budą. Krzysztof Witoń Ambasadorem Innowacyjności Klastra Fotoniki i Światłowodów

Wszystkie newsy

Blog

Cyfryzacja i dywersyfikacja szansą dla przemysłu w obliczu wojny w Ukrainie

O nieustającym rozwoju telekomunikacji

Noworoczne podsumowanie

Wszystkie wpisy

Światłowody specjalne
dostępne dla wszystkich

Celem IPT Fiber jest rozwijanie oraz wdrażanie światłowodów specjalnych nowej generacji o wysokiej wydajności. Nasze nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe zaprojektowane i zbudowane z myślą o zaawansowanych włóknach światłowodowych, będzie miało za zadanie zapewnienie dostępu do światłowodów specjalnych wszystkim naszym potencjalnym klientom.
Ponieważ zaawansowane światłowody mają kluczowe znaczenie dla wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w telekomunikacji i przemyśle, zapotrzebowanie na nie na rynkach europejskich i światowych stale rośnie.

Wywodząc się bezpośrednio od InPhoTech, wiodącego polskiego dostawcy rozwiązań fotonicznych, w IPT Fiber bardzo dobrze rozumiemy zapotrzebowanie rynkowe. Będziemy wspierać skokowy rozwój przemysłu naszymi zaawansowanymi światłowodami nowej generacji, tak w dziedzinie sensorów, jak i transmisji danych. Mając na uwadze kompletne rozwiązania, IPT Fiber dostarczać będzie również szereg komponentów światłowodowych niezbędnych do pełnego wykorzystania potencjału naszych rozwiązań.

Nasze rynki

Zakłada się, że do 2025 r. rynek światłowodów osiągnie wartość 8 miliardów dolarów, ze wzrostem skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) o ponad 11% w latach 2018-2025.
Ten wzrost jest napędzany przez silne trendy w telekomunikacji: wdrażanie sieci FTTH oraz 5G.
Innym ważnym czynnikiem napędzającym jest wzrost zapotrzebowania na czujniki światłowodowe i inteligentne systemy czujnikowe.

5G i oraz telekomunikacja <br/>o wysokiej przepustowości

5G i oraz telekomunikacja
o wysokiej przepustowości

Sieć 5G otwiera nowe horyzonty dla milionów ludzi, zapewniając dostęp do informacji i rozrywki w czasie rzeczywistym oraz oferując interaktywne możliwości usług online na niespotykaną dotąd skalę. Aby urzeczywistnić tę wizję, operatorzy telekomunikacyjni na całym świecie muszą unowocześnić swoje istniejące infrastruktury sieci dostępu radiowego, aby sprostać gęstszemu wzorcowi jednostek odbierających sygnał i bardzo wysokim wymaganiom w zakresie przepustowości. Obecnie polega to na znacznym zwiększeniu ilości światłowodów, tak aby dotarły one do każdego użytkownika końcowego. Powoduje to, że wdrożenie sieci 5G na masową skalę jest dużym wyzwaniem – jest kosztowne, czasochłonne i kłopotliwe przy istniejących technologiach. Wraz z wciąż nie zaspokojonym zapotrzebowaniem na powszechną obecność szerokopasmowego systemu telekomunikacyjnego tzw. ‘Fiber-To-The-X’ (gdzie X może być domem, budynkiem, lokalem, gabinetem, głowicą radiową, anteną itp.), powstaje zapotrzebowanie globalnego rynku na nowe rozwiązania światłowodowe oferujące bardzo wysoką przepustowość transmisji danych, które będą opłacalne i kompatybilne z istniejącą infrastrukturą. Naszymi klientami na tym rynku są operatorzy sieci, integratorzy, centra danych i dostawcy usług internetowych.

Inteligentne czujniki światłowodowe <br/>– rozwiązanie dla Internetu Rzeczy, Przemysłu 4.0 oraz Sztucznej Inteligencji

Inteligentne czujniki światłowodowe
– rozwiązanie dla Internetu Rzeczy, Przemysłu 4.0 oraz Sztucznej Inteligencji

Oczekuje się, że do 2023 r. wartość rynku światłowodowych rozwiązań czujnikowych osiągnie 1,7 mld USD, ze wzrostem skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) na poziomie 19%. Światłowód ma niespotykane dotąd możliwości jako element czujnikowy – może wykonywać wiele pomiarów na raz na całej swojej długości; jest łatwy w instalacji nawet w najbardziej ograniczonych miejscach; jest iskroodporny i niewrażliwy na pole elektromagnetyczne. Światłowód można zintegrować z betonem, metalem lub kompozytami w celu monitorowania stanu konstrukcji budynków lub maszyn tzw. monitoring strukturalny (ang. Structural Health Monitoring). Może monitorować rozkład temperatury w szybach naftowych, glebie rolniczej lub zmarzlinie. Czujniki światłowodowe wspierają transformację Przemysłu 4.0, w tym przemysłowego Internetu Rzeczy, ponieważ pojedyncze włókno może mierzyć istotne parametry w całej instalacji produkcyjnej, dostarczając dokładnych danych niezbędnych do automatyzacji i optymalizacji procesów. Możliwości światłowodów w znacznym stopniu przyczyniają się do efektywnego wykorzystania algorytmów Sztucznej Inteligencji dostarczając bardzo dużą ilość danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z danej infrastruktury i środowiska. We wszystkich tych zastosowaniach światłowód służy jako kluczowy element detekcyjny dla jednostki optycznej przetwarzającej sygnał świetlny. Takie urządzenia są opracowywane i dostarczane w grupie InPhoTech.

Produkcja

Światłowody mikrostrukturalne, takie jak światłowód wielordzeniowy, wymagają dedykowanej infrastruktury, różniącej się od tej wymaganej dla standardowych włókien telekomunikacyjnych. Niewielu producentów dysponuje taką infrastrukturą, a żaden z nich nie jest w stanie wytwarzać światłowodu mikrostrukturalnego na odcinkach dłuższych niż kilka kilometrów. Nasze nowe Centrum B+R w Lubartowie będzie w stanie produkować odcinki światłowodów specjalnych o długości 50 km w jednym procesie.

Zaawansowane Centrum Światłowodowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe IPT Fiber zostało zaprojektowane tak, jak żaden inny obiekt z linią produkcyjną do wytwarzania światłowodów. Jest ona indywidualnie dostosowana do unikatowej technologii opracowanej przez naszych naukowców i spełnia wszystkie wymagania rozwoju oraz produkcji m.in. światłowodów wielordzeniowych nowej generacji. To tutaj będą opracowywane i testowane nowe procesy przygotowujące nas do stworzenia w przyszłości fabryki światłowodów specjalnych. Nasze Centrum będzie gotowe na czas z efektywnością produkcyjną niezbędną do wdrożenia technologii 5G oraz inteligentnych czujników światłowodowych. Centrum powstaje dzięki połączeniu wiedzy wielu ekspertów i inżynierów zajmujących się projektowaniem światłowodów oraz wiodącego producenta urządzeń ich wytwarzania. Umożliwi to nam bycie pierwszymi na świecie producentami zaawansowanych światłowodów niezbędnych komponentów światłowodowych w skali przemysłowej. Dużym atutem jest również bliska odległość do Lublina, gdzie znajduje się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), kolebka autorskiej Polskiej technologii światłowodowej. Od ponad 40 lat UMCS dostarcza wysokiej jakości badania – i absolwentów – dla sektora branży światłowodów.

  • Image 3
  • Image 3

Zarząd

Sebastian Urban

Sebastian Urban

Prezes Zarządu

Od 2002 roku pracował w międzynarodowych kancelariach, zespołach adwokackich (chambers) oraz międzynarodowych firmach z sektora mediów i telekomunikacji w Londynie i w Warszawie (Clifford Chance, Allen&Overy, 4 Kings Bench Walk, 8 New Square, Orange Polska). W latach 2011 – 2015 zajmował stanowisko Dyrektora Prawnego w Discovery Networks, odpowiedzialnego za Europę Środkową. Po 2015 roku, Sebastian doradzał największym polskim i międzynarodowym firmom oraz izbom gospodarczym z sektora mediów i telekomunikacji: Grupa PLAY (Iliad), Eleven Networks, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Digital Europe. Sebastian jest polskim radcą prawnym oraz angielskim adwokatem (barrister).

Monika Kozak

Monika Kozak

Członek Zarządu

Monika posiada bogate doświadczenie z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków UE. W spółce jest odpowiedzialna za obszar analizy ryzyk. Zaangażowana w procesy monitorowania realizacji, rozliczania i kontroli projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w branży logistycznej zarządzając kilkudziesięcioosobowymi zespołami specjalistów. Od 2019 r. zaangażowana w projekt budowy Centrum Badawczo Rozwojowego w Lubartowie.

Projekty UE

Projekt:„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2. Oś Priorytetowa: Wsparcie Otoczenia i Potencjału Przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Więcej

Projekt:„ONTARIO - Innowacyjna technologia wytwarzania światłowodów specjalnych”
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

Więcej

Kontakt

IPT Fiber Sp. z o.o.
e-mail biuro@ipt-fiber.pl

ul. Kowalska 5/203,
20-115 Lublin, Polska
NIP 7123357513
KRS 0000711326