Menu Close

Projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2. Oś Priorytetowa: Wsparcie Otoczenia i Potencjału Przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu”
Beneficjent: IPT Fiber sp. z o. o.
Kwota całkowita: 65 841 900,00 zł
Kwota netto: 57 044 076 zł
Kwota dofinansowana: 37 471 000,00 zł

Celem Projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego technologiom światłowodowym dla przemysłu.

Przedmiotem Projektu jest budowa Centrum oraz wyposażenie go w specjalistyczny sprzęt i aparaturę badawczą, służącą do wykonywania badań i rozwijania nowych światłowodów w skali półprzemysłowej. Infrastruktura badawcza będzie zorganizowana w 12 modułów badawczych przeznaczonych do realizacji zaplanowanej agendy badawczej w 4 kluczowych dla Spółki i rynku obszarach. W wyniku zrealizowania zadań badawczych zaplanowanych w agendzie, Spółka opracuje szereg innowacji produktowych będących przełomem w wielu obszarach przemysłu. Sektory, w których będą mogły być wykorzystane innowacje produktowe to w szczególności: sektor wojskowy, telekomunikacja 5G, medycyna, produkcja, wydobycie, ochrona granic kraju i wiele innych. Ponadto, wraz z innowacjami produktowymi, Spółka opracuje autorskie procesy wytwarzania konkretnych światłowodów w skali półprzemysłowej. W ramach agendy badawczej realizowane będą prace m.in. nad innowacyjnymi i unikalnymi na skalę światową światłowodami wielokanałowymi do zastosowań w telekomunikacji nowej generacji. Wynikiem prac będą innowacje produktowe oraz procesowe – skuteczne w skali półprzemysłowej procesy wytwórcze opracowywanych w ramach obszaru badawczego światłowodów.

Mapa dotacji UE

Zapytania dotyczące projektu  

Zapytanie ofertowe nr 2022/05/17/01 z dnia 17.05.2022 r. w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy IPT Fiber sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wyposażenie go w infrastrukturę badawczą wraz z jej montażem i skutecznym uruchomieniem.

Szacowania dotyczące projektu