Menu Zamknij

Grupa InPhoTech gotowa do wspierania wdrożeń z obszaru Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 to hasło, które od dawna pojawia się w dyskusjach na temat przyszłości, ku której zmierza obecnie gospodarka. Nikt dziś nie ma wątpliwości, że aby być konkurencyjnym na rynku, trzeba ciągle zwiększać produktywność. Umożliwia to wykorzystywanie narzędzi cyfrowych oraz dokładny monitoring procesów i analiza zebranych danych. Menedżerowie w firmach produkcyjnych, które wdrażają rozwiązania Przemysłu 4.0, mają dostęp do praktycznie każdej potrzebnej informacji, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, dzięki czemu mogą obniżać koszty produkcji oraz w elastyczny sposób reagować na oczekiwania klientów. W ten sposób zyskują oni istotną przewagę nad konkurencją.

Dlatego też rozwijane przez grupę InPhoTech innowacyjne światłowodowe systemy czujników dla różnych branż doskonale wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0

Jednak wyniki opublikowanego niedawno przez Siemensa badania Digi Index opisującego stopień cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych wskazują, że w Polsce w tym zakresie istnieje ciągle bardzo duże pole do poprawy. Polski przemysł uzyskał bowiem zaledwie 1,8 pkt w czteropunktowej skali ocen. W badaniu uwzględniono branżę motoryzacyjną, produkcję maszyn, chemiczną i farmaceutyczną oraz spożywczą, a osiągnięty wynik wskazuje na niski poziom digitalizacji w badanych sektorach i nie zaobserwowano poprawy w porównaniu z ubiegłym rokiem (1,9 pkt).

Najwyższy wynik, wynoszący 2,0 pkt, uzyskała branża chemiczna i farmaceutyczna, jednak nadal nie jest to satysfakcjonujący wynik. Wskaźnik w przedziale 2,1-2,5 świadczy o tworzeniu w niej podstaw cyfryzacji, polski sektor chemiczny i farmaceutyczny jest jeszcze przed tym etapem rozwoju. W pozostałych trzech sektorach wyniki były niższe, na poziomie 1,7 pkt.

Z badania wynika, że główną barierą dla digitalizacji firm jest brak wsparcia finansowego. Ankietowani wskazują też na brak dostatecznej wiedzy o sposobie opracowywania strategii i planów działania dostosowanych do możliwości finansowych i potrzeb biznesowych, a także brak możliwości integracji systemów pochodzących od różnych dostawców. Problem jest też niedostateczna wiedza producentów o możliwości wykorzystania już zgromadzonych danych.

To ostanie potwierdziła też wypowiedź Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii w niedawnym wywiadzie z Pulsem Biznesu. Przyznał on w nim, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, w którym do tej pory nie podejmowano skoordynowanych działań na rzecz koncepcji Przemysłu 4.0.

Podczas wizyty dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w siedzibie firmy InPhoTech w podwarszawskim Ołtarzewie, do wyników badania Siemensa odniósł się Krzysztof Witoń, prezes IPT Fiber, spółki z grupy InPhoTech, której zadaniem jest wdrożenie światłowodów specjalnych do przemysłu.

Słaby wynik polskiego przemysłu w raporcie Siemensa dotyczącym cyfryzacji trzeba rozpatrywać jako szansę. W grupie InPhoTech mamy produkty, które z jednej strony kompleksowo przyczynią się do zwiększenia pojemności sieci telekomunikacyjnych oraz zasobów w centrach danych, z drugiej pozwolą lepiej monitorować procesy produkcyjne. Jesteśmy gotowi podjąć pracę organiczną z naszymi klientami, by poszerzać ich świadomość o korzyściach, jakie daje cyfryzacja i wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 – podkreślił Krzysztof Witoń.