Menu Zamknij

Strategia woj. lubelskiego a inwestycja IPT Fiber

„Lubelskie. Smakuj życie” – to hasło, pod jakim w ostatnich latach Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego promował region. Niewątpliwie Lubelszczyzna ma wiele walorów przyrodniczych i turystycznych (Roztocze, Kazimierz Dolny, lubelska Starówka, Zamość itd.). Jest też to region, gdzie bardzo mocno rozwinięte jest rolnictwo, czemu sprzyja wysoka jakość gleb i warunki klimatyczne. To sprawia, że woj. lubelskie jest liderem wielu upraw rolniczych i sadowniczych, np. około 80% rocznej produkcji malin w Polsce pochodzi z właśnie tego rejonu.

Niemniej jednak władze województwa są świadome, że budowanie siły regionalnej gospodarki wymaga zdobywania nowych rynków i wspierania stosowania nowoczesnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw, takich jak automatyzacja, robotyzacja czy cyfryzacja. Uwzględnia to strategia województwa lubelskiego do 2030 r., a mówił o tym Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek Województwa lubelskiego podczas spotkania z przedstawicielami zarządu grupy InPhoTech oraz należącej do niej lubelskiej spółki IPT Fiber.

W ramach nowej strategii rozwoju Województwa Lubelskiego zdefiniowaliśmy główne potencjały Lubelszczyzny. Pierwszym oczywiście jest rolnictwo. Chcemy tworzyć zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i sprzedawać przetworzone już produkty. Drugim jest akademickość, ponieważ mamy w samym Lublinie i innych miastach wiele ośrodków naukowych: uniwersytetów i instytutów badawczych. W nowej strategii stawiamy również na nowoczesność, innowacyjność i nowe technologie – mówił Zbigniew Wojciechowski.

Podkreślił przy tym, że plany grupy InPhoTech związane z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lubartowskiej Strefie Gospodarczej oraz nowej fabryki firmy IPT Fiber, świetnie wpisują się w strategię województwa lubelskiego.

Wierzę, że za nimi przyjdą kolejne firmy z obszaru nowych technologii, a mamy przecież ogromny potencjał ludzki i akademicki do wykorzystania. Chcemy zapewnić inwestorom i firmom specjalistyczne kadry – dodał wicemarszałek.

Warto tu przypomnieć, że już cztery lata temu województwo lubelskie jako pierwszy w Polsce region zwrócił się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z propozycją ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych. W wyniku zawartego porozumienia NCBiR oraz województwo ogłosiły otwarte konkursy na projekty B+R w tym obszarze. Władze województwa chciały bowiem, żeby światłowody i fotonika stały się znakiem rozpoznawczym Lubelszczyzny, nawiązując w ten sposób do wcześniejszych osiągnięć w rozwoju tych technologii – naukowcy z UMCS stworzyli przed laty pierwszy w Polsce kabel światłowodowy. Pierwsze prace koncepcyjne nad tą technologią rozpoczęły się na lubelskiej uczelni jeszcze w 1975 r., a w 1979 r. położona została w Lublinie pierwsza linia światłowodowa o długości 2,5 km. Połączyła ona dwie miejskie centrale telefoniczne.

Teraz władze województwa lubelskiego liczą na to, że fabryka IPT Fiber w Lubartowie pomoże w kontynuacji tych chlubnych tradycji.